– Zakończenie zadania nr II Studium Wykonalności

Zakres Studium Wykonalności projektu Platforma Żywnościowa (zadanie II) został sporządzony na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego w I konkursie w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, administrowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zadnie II zostało zakończone w czerwcu 2019 r.

Celem zadania nr II było przygotowanie Studium Wykonalności wdrożenia Platformy Żywnościowej w formule rynku spot i terminowego dla wytypowanej, w ramach analiz rynkowych, grupy produktów rolno-spożywczych.

Podstawą opracowania Studium Wykonalności były raporty wytworzone w ramach realizacji fazy badawczej projektu oraz analizy i opracowania będące w posiadaniu Wykonawcy. Studium Wykonalności pozwala zweryfikować, czy projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom potencjalnych beneficjentów oraz pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia.

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej przeprowadzona dla Platformy Żywnościowej wykazała, że projekt charakteryzuje się szeregiem istotnych czynników ekonomicznych, społecznych, prawno-regulacyjnych oraz lokalizacyjnych, które mogą być uznane za przewagi konkurencyjne w stosunku do obecnie funkcjonujących rozwiązań na rynku towarów rolno-spożywczych i stanowią mocne strony tego przedsięwzięcia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 7824
Back to top