– Rozpoczęcie pilotażu Platformy Żywnościowej

Pilotażowe uruchomienie Platformy Żywnościowej

– 1 marca 2020 r.  – po tym terminie mogą być zawierane pierwsze transakcje na pszenicę w systemie giełdowym.

Celem Pilotażu jest przetestowanie w warunkach rzeczywistych, wypracowanych rozwiązań poprzez oferowanie uczestnikom rynku kontraktów typu SPOT na pszenicę przez mający potencjał wdrożeniowy podmiot (TGE), który na rynku krajowym prowadzi działalność w zakresie obrotu towarami giełdowymi.

Zakres Pilotażu Platformy Sprzedażowej obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia fazy pilotażowej projektu, tj.: projektu techniczno-funkcjonalnego rozwiązań IT dla Platformy Żywnościowej, który pozwoli określić wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne jakie ma spełnić platforma.

2. Udostępnianie środowisk infrastruktury techniczno-systemowej (developerskie, testowe, szkoleniowe oraz produkcyjne) umożliwiających poprawne skonfigurowanie i uruchomienie platformy, m.in. w zakresie:

a. platformy notowań do obsługi rynku rolnego;

b. platformy rozliczeniowej;

c. mechanizmów planowania i optymalizacji partii odbioru towaru (zestawianie partii, optymalizacja logistyki);

d. mechanizmów komunikacji/wymiany informacji z uczestnikami rynku;

e. rozwiązań w zakresie analityczno-raportowym (hurtownia danych z mechanizmami data analitycs);

f. mechanizmów monitorowania jakości i bezpieczeństwa operacji;

g. mechanizmów implementacji i certyfikacji oprogramowania uczestników rynku przeznaczonego do współpracy z platformą notowań.

3. Przygotowanie i konfigurację platformy żywnościowej pod kątem spełnienia wymagań techniczno-systemowych.

4. Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i integracyjnych z wybranymi uczestnikami rynku, w celu potwierdzenia gotowości do uruchomienia pilotażu.

5. Pilotażowe uruchomienie elektronicznej platformy żywnościowej umożliwiające zawieranie transakcji rynkowych przez podmioty gospodarcze, w formule rynku SPOT, dla pszenicy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 108164
Back to top