Towarowa Giełda Energii S.A. wyłoniła jednostkę odpowiedzialną za kontrolę autoryzacyjną magazynów wchodzących w skład Sieci Magazynów Autoryzowanych Platformy Żywnościowej oraz laboratorium odwoławcze uprawnione do przeprowadzania odwoławczych analiz laboratoryjnych.

Zadania jednostki kontrolno-autoryzacyjnej realizuje: J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, T: +48 58 766 99 00, F: +48 58 766 99 01, https://hamilton.com.pl/

Zadania laboratorium odwoławczego realizuje: Polcargo International Sp. z o.o., ul. Henryka Pobożnego 570-900 Szczecin, T: +48 91 441 82 90, F: +48 91 488 20 36,
Email: office@polcargo.pl https://www.polcargo.pl/

About Author