Magazyny ELEWARR Sp. z o.o. włączone do sieci Systemu Magazynów Autoryzowanych na Platformie Żywnościowej TGE S.A. poinformowała, że do grona magazynów autoryzowanych na Platformie Żywnościowej dołączyły magazyny ELEWARR Sp. z o.o. Usługi przechowalnicze będą pełniły elewatory zlokalizowane w: Rzeszowie, Krupcu, Lubyczy, Nowogrodzie Bobrzańskim, Kępnie, Gądkach, Wąbrzeźnie, Koronowie, Nowych Proboszczewicach, Malborku, Pieniężnie i Bartoszycach. Wcześniej autoryzację uzyskały PZZ Stoisław, ZZZ Zamość i Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo. Tym samym liczba profesjonalnych magazynów, zapewniających możliwości składowania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego na Platformie Żywnościowej, wzrosła do 15, a łączna pojemność przechowalnicza wynosi 75 tys. ton.

About Author