PGE Dom Maklerski S.A. został dopuszczony przez Towarową Giełdę Energii S.A. do świadczenia usług w zakresie zatwierdzania i rozliczania transakcji giełdowych na Platformie Żywnościowej. Zadania w tym zakresie wypełnia także Dom Maklerski BOŚ S.A.

About Author