Noble Securities S.A. to kolejny dom maklerski świadczący usługi pośrednictwa w zawieraniu i rozliczaniu transakcji giełdowych w zakresie obrotu pszenicą na Platformie Żywnościowej. Zadania w tym zakresie wypełnia również Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz PGE Dom Maklerski S.A.

About Author