Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że podczas aukcji, która odbyła się 14 maja 2020 r. na Towarowej Giełdzie Energii S.A., zawarto 10 transakcji na sprzedaż pszenicy w klasie B, o łącznym wolumenie 250 ton. Przeciętna cena uzyskana przez sprzedającego osiągnęła poziom 830,40 zł/t i była zbliżona do średniej krajowej ceny pszenicy konsumpcyjnej uzyskiwanej w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW (notowanie z 4-10.05.2020 r.).

About Author