Towarowa Giełdy Energii S.A. autoryzowała dwa kolejne elewatory zbożowe, które zasiliły Sieć Magazynów Autoryzowanych na Platformie Żywnościowej. Należą one do firmy SILOPOL Płock S.A. i są zlokalizowane w Płocku oraz Płońsku.

Według stanu ma 18 czerwca 2020 r. na Platformie Żywnościowej funkcjonuje 19 profesjonalnych magazynów, w tego 12 magazynów należy do spółki Elewarr. Łączna autoryzowana pojemność przechowalnicza tych elewatorów wynosi co najmniej 91,5 tys. ton. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.tge.pl/rtrs.

About Author