Od lutego 2020 r., tj. od momentu uruchomienia e-learningu przeszkolono 6833 użytkowników (według stanu na 22 czerwca) z projektu Platforma Żywnościowa. Z przygotowanych pięciu modułów tematycznych każdy uczestnik przeszedł co najmniej trzy z nich, co zostało potwierdzone poświadczeniem ukończenia kursu w formie certyfikatu.

 

W ramach projektu Platforma Żywnościowa realizowany jest cykl spotkań informacyjnych gwarantujących zdobycie wiedzy o zasadach obrotu towarami rolno-spożywczymi na pierwszej w Polsce elektronicznej giełdzie umożliwiającej zawieranie transakcji w formule rynku kasowego (SPOT). Szkolenia odbywają się w formie e-learningu oraz wideokonferencji na kanale YouTube.

 

Zgodnie z umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu Platforma Żywnościowa szkolenie w formie e-learningu powinno przejść minimum 6800 osób do 31 lipca 2020 r. Pomimo tego, cykl szkoleń będzie kontynuowany do końca trwania pilotażu Platformy Żywnościowej. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa zarówno w spotkaniach w formie wideokonferencji, jak i szkoleniach e-learningowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.platformazywnosciowa.com.pl w zakładkach Szkolenia oraz E-learning.

About Author