Przewidziane w ramach projektu „Platforma Żywnościowa” szkolenia realizowanie przez m.in. doradców rolnych zrealizowano do 30 czerwca 2020 r. Łącznie w formie wideokonferencji oraz stacjonarnie przeszkolono 9200 osób.

 

Cykl spotkań informacyjnych dedykowanych potencjalnym użytkownikom pierwszej w Polsce elektronicznej giełdy rolnej –Platformy Żywnościowej, umożliwiającej zawieranie transakcji w formule rynku kasowego (SPOT), miał na celu poinformowanie o mechanizmie działania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Szkolenia, prowadzone w formie stacjonarnej oraz wideokonferencji cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem doradców rolnych.

 

Wraz z przeszkoleniem 9200 osób Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonał jeden z kamieni milowych projektu „Platforma Żywnościowa” w postaci przeszkolenia 9200 osób w formie stacjonarnej, a od czasu epidemii COVID-19 także w formie wideokonferencji.

 

Nadal zachęcamy do zdobywania wiedzy na temat funkcjonowania Platformy Żywnościowej poprzez platformę e-learningową, do której można uzyskać dostęp poprzez stronę internetową: www.platformazywnosciowa.com.pl  (zakładka E-learning).

About Author