Rozpoczął się cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych dotyczących funkcjonowania Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) działającego na TGE S.A.

Spotkania informacyjne będą odbywały się on-line w formie wideokonferencji. Podczas tych spotkań przedstawione zostaną…