Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego jest drugim, po Polcargo International Sp. z. o.o., laboratorium odwoławczym powołanym do rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących jakości towaru pomiędzy kupującym lub sprzedającym towar…