W ramach zadania IV Przygotowanie projektu stosownych regulacji prawnych przygotowano projekt regulacji prawnych mających na celu usprawnienie obrotu produktami rolno-spożywczymi na Platformie Żywnościowej. Przygotowany projekt regulacji prawnych…