– E-RTRS

O systemie e-RTRS

e-RTRS to system pomocniczy Giełdy, którego podstawową rolą jest prowadzenie ewidencji towarów znajdujących się w obrocie giełdowym oraz uczestników obrotu (kontrahentów). System zawiera informacje o stanach towarów przechowywanych przez uczestników obrotu w Magazynach Autoryzowanych w podziale na właściciela, rodzaj towaru, jego klasę oraz miejsce składowania.  Każda nowa partia towaru, którą właściciel chciałbym wprowadzić do obrotu giełdowego musi zostać zaewidencjonowana w e-RTRS. W systemie odzwierciedlane są również wszystkie zmiany właścicieli towarów wynikające z zawartych transakcji giełdowych oraz wydania towaru z Magazynów Autoryzowanych.

Posiadanie konta w e-RTRS wraz z unikalnym kodem identyfikującym kontrahenta jest jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w rynku przez kupujących i sprzedających.

Giełda udostępnia system:

·       Magazynom Autoryzowanym, które dokonują w nim ewidencji przyjęć i wydań towaru, a także mogą weryfikować uprawnienia właścicieli do odbioru towaru;

·       domom maklerskim, które na podstawie stanów posiadania towarów swoich klientów mogą weryfikować składane przez nich zlecenia sprzedaży;

·       kontrahentom, którzy poza możliwościami podglądu danych dotyczących własnych towarów i transakcji, mogą również uzyskać informacje o Magazynach Autoryzowanych, takie jak ich lokalizacja, dostępność powierzchni magazynowej, przechowywane aktualnie towary przeznaczone do obrotu giełdowego.

e-RTRS nie jest system do składania zleceń i zawierania transakcji. W tym celu Giełda udostępnia swoim Członkom odrębny system notujacy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 108208
Back to top