– REGULACJE

Regulacje dotyczące Rynku Towarów Rolno-Spożywczych publikowane są na stronach Giełdy i Izby Rozliczeniowej (odpowiednio www.tge.pl oraz www.irgit.pl) i obejmują w szczególności:

 

·       Regulacje ogólne: 

     o   Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych, określający ogólne zasady funkcjonowania i uczestnictwa w Rynku Towarów Giełdowych (RTG) TGE,

o  Regulamin Giełdowej Izby Rozrachunkowej (GIR) określający ogólne zasady funkcjonowania i uczestnictwa w Giełdowej Izbie Rozrachunkowej prowadzonej przez IRGiT,

·       Regulacje szczegółowe:

o  Regulamin Rynku Towarów Rolno-Spożywczych, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrotu na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych w ramach RTG,

o  Regulamin uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych na RTRS, określających szczegółowe zasady funkcjonowania i uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych,

o  Szczegółowe zasady rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A., określające sposób prowadzenia przez GIR rozliczeń transakcji zawartych na RTRS.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl
Towarowa Giełda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Back to top