– STRUKTURA I UCZESTNICY RYNKU

Podstawą funkcjonowania RTRS są:

·       Giełda (tj. Towarowa Giełda Energii S.A./TGE), która organizuje obrót i prowadzi na RTRS notowania dla dopuszczonych do obrotu towarów;

·       Giełdowa Izba Rozrachunkowa/ Izba (tj. Giełdowa Izba Rozrachunkowa prowadzona przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A./ IRGiT), która organizuje i zarządza systemem zabezpieczeń transakcji oraz prowadzi rozliczenia i rozrachunek finansowy transakcji zawartych na Giełdzie;

·       Magazyny Autoryzowane, które po dopuszczeniu przez Giełdę do uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) odpowiadają za weryfikację i zachowanie jakości towaru wprowadzanego do obrotu na Giełdzie oraz realizują rozrachunek w towarze zawartych na Giełdzie transakcji, umożliwiając fizyczny przepływ towaru od sprzedającego do kupującego.


Ponadto działanie RTRS wspierają następujące podmioty:

·       Domy maklerskie/ brokerzy, które jako profesjonalni uczestnicy rynku pełnią rolę pośredników umożliwiających zawieranie i rozliczanie transakcji giełdowych kontrahentom końcowym, czyli sprzedającym i kupującym fizyczne towary na Giełdzie, nieposiadającym statusu Członka Giełdy;

·       Laboratoria odwoławcze, których rolą jest prowadzenie badań odwoławczych na zlecenie uczestników obrotu, w celu rozstrzygania czy określona partia towaru będąca przedmiotem transakcji giełdowej spełnia wymagania jakościowe określone przez Giełdę;

·       Jednostka kontrolno-autoryzacyjna,która na zlecenie Giełdy weryfikuje spełnienie wymagań techniczno-organizacyjnych przez podmioty ubiegające się o włączenie do Systemu Magazynów Autoryzowanych lub już w tym Systemie działające.    

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 108196
Back to top