– Stan realizacji

Stan realizacji

Zadanie 1 – Analizy rynkowe – zadanie zakończyło się 28.02.2019 r. (przez KOWR, IERiGŻ, IBPRS);

Zadanie 2 – Opracowanie studium wykonalności projektu – zadanie zakończyło się 30.06.2019 r.,

Zadanie 3 – Opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem projektu – zadanie zakończyło się 31.10.2019 r.,

Zadanie 4 – Przygotowanie projektu stosownych regulacji prawnych – zadanie zrealizowane przez KOWR i zakończyło się 31.10.2019 r.,

Zadanie 5 – Pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej – zadanie zakończyło się  31.08.2020 r.,

Zadanie 6 – Opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych użytkowników platformy żywnościowej – zadanie zakończyło się  31.07.2020 r.,

Zadanie 7 – Organizowanie spotkań informacyjnych, seminariów, konferencji szkoleniowych – zadanie zakończyło się 31.07.2020 r..

KOWR jako lider projektu jest zaangażowany był w realizację wszystkich zadań projektowych: zadania: 2 – 7 – wykonywał samodzielnie, w zadaniu 1 – współuczestniczył.

29 stycznia 2019 r. podpisano umowę na realizację trzech zadań (nr 2, 3, 5) w ramach projektu Platforma Żywnościowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a konsorcjum (wykonawca) w składzie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., tj.: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie zasad, procedur, wzorów dokumentów związanych z pilotażowym wdrażaniem platformy oraz pilotaż proponowanego rozwiązania Platformy Żywnościowej.

31 października 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (zlecający) a Althermedia Sp. z o.o. (Wykonawca) na realizację kolejnych zadań projektowych tj. 6 i 7, w ramach, których zostaną m.in. opracowane materiały informacyjne dla potencjalnych użytkowników platformy żywnościowej, zorganizowane spotkania informacyjne, seminaria i konferencje szkoleniowe dla uczestników oraz powstanie strona internetowa.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 145629
Back to top