– KONTROLA JAKOŚCI ZBOŻA

Kontrola jakości zboża

Kontrola jakości zboża przeznaczonego do obrotu na Giełdzie
przyjmowanego do Magazynu Autoryzowanego obejmuje kontrolę organoleptyczną
oraz laboratoryjne 
badanie jakości ziarna. Kontrola jakości zboża odbieranego z
Magazynu Autoryzowanego 
obejmuje laboratoryjne badanie jakości ziarna.

Kontrola organoleptyczną ma na celu wstępną ocenę jakości i
badanie cech 
organoleptycznych dostarczonego do magazynu ziarna, jest
przeprowadzana według 
najnowszego wydania normy PN-R-74013 i obejmuje w
szczególności sprawdzenie:

• ogólnego stanu i jednolitości partii dostawy,

• zapachu,

• barwy,

• obecności szkodników i pozostałości po szkodnikach,

• widocznych oznak chorób grzybowych,

• orientacyjne określenie wilgotności i czystości.

Laboratoryjne badanie jakości ziarna obejmuje następujące
wyróżniki jakościowe oznaczane według najnowszych wydań norm, tj.:

• wilgotność ziarna, wg PN-EN ISO 712,

• zanieczyszczenia, wg PN-EN 15587,

• gęstość ziarna w stanie zsypnym, wg PN-EN ISO 7971-3,

• zawartość białka (Nx5,7), wg PN-EN ISO 20483,

• liczbę opadania, wg PN-EN ISO 3093.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 7858
Back to top