– OPŁATY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZECHOWYWANIA ZBÓŻ

Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania zboża w Magazynach Autoryzowanych może stosować własne opłaty wyłącznie za następujące usługi:

 • za przyjęcie zboża,

• za przechowywanie zboża,

• za wydanie zboża.

 Poziom powyższych opłat nie może jednak przewyższać maksymalnego poziomu określonego przez Giełdę.

Powyższe opłaty pokrywają także koszty normatywnych ubytków magazynowych, jakie wystąpią podczas przyjęcia, przechowywania i wydania zboża i Uczestnik SMA nie może naliczać z tego tytułu dodatkowych opłat.

 Opłaty za przyjęcie i wydanie zboża w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania ponosi właściciel składający zboże w celu jego sprzedaży na Giełdzie.

 

Opłaty za przechowywanie zboża w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania do dnia zawarcia transakcji (włącznie) na Giełdzie ponosi właściciel składający zboże w celu jego sprzedaży na Giełdzie (sprzedający).

 

Opłaty za przechowywanie zboża w Magazynie Autoryzowanym Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania począwszy od dnia następującego po dniu zawarcia na Giełdzie transakcji ponosi właściciel, który nabył zboże na Giełdzie.

 

Uczestnik SMA nieświadczący usług przechowywania nie pobiera opłat za przechowywanie zboża w magazynie za okres do dwudziestego pierwszego (21) dnia (włącznie) od dnia zawarcia transakcji w systemie aukcji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 6555
Back to top